Tuesday, April 4, 2017

Lastel oli külas politseimuuseum

4. aprillil 2017 käis meie lasteaia 4-7-aastastel lastel külas politseimuuseum.

Läbi mänguliste tegevuste tutvustati lastele politseitööd ning õpiti tundma 
ohutu liiklemise põhitõdesid. 
Väikestest poistest ja tüdrukutest said politseinikud. Vaadati, missugused omadused peavad sellesse ametisse pürgijal olema, tehti läbi sisseastumiskatsed ja saadi esimesed õppetunnid. Selgitati välja lapse jaoks olulisemad liiklusmärgid, mille tähendust läbi mängude tundma õpiti. Tutvuti politseiniku riietuse ja töövarustusega. Võeti sõrmejälgi (iga laps sai enda sõrmejälgede kaardi endale). Mängides detektiive, aidati lepatriinul kadunud täpid üles leida. Uuriti, mis pistmist on kassisilmadel helkuriga ja kuhu ja kuidas väike elupäästja kinnitada. Programmi lõpus sai iga laps akadeemia lõputunnistuse. 

Vaata: KÜLAS POLITSEIMUUSEUMNo comments:

Post a Comment