Friday, March 1, 2024

Vikerkaar õpib jutupliiatsiga lugema


 

Päikesepõrnikad on Bee-Bot robotite sõbrad

 


Päikesekillukesed said kirja Sõber Karult!

Sõber Karud 

Päikesekillukeat mitmekultuurilisuse avastuskasti avamine

Soome lipp ja Muumitroll

 

Kullerkuppude Ranna Bingo


 

Vikerkaare veealune maailm


näitus üldkoridoris
tegevuskeskused rühmas
veemängukeskus
                                                  rannakarpide ja kivide uurimise keskus
mäng kineetiliseliivaga 
suure kala värvimine
kalapüük
katse vee, seebi ja pipraga
käitus

KULTUURI PROJEKT KULLERKUPU RÜHMAS

2023/24 õppeaasta on pühendatud keelele ja kultuurile. Soovime pöörata sel aastal oma rühmas tähelepanu kultuuriga seotud sündmustele ja tegevustele.
🪄 Meie rühma aastat läbiv projekt kannab nimetust „KULTUURIPÄEVIK“ 🪄 Projektis osalejad: lapsed ja lapsevanemad ning õpetajad 🪄 EESMÄRK - kõne toetamine ja arendamine - esinemise harjutamine - pealtvaataja rolli/kuulamise harjutamine - kultuurisündmuste tähtsustamine 🪄 LAPSEVANEMATELT OOTAME Vanematelt ootame fotomeenutusi (või samuti laste joonistusi) külastatud kultuuriasutustest, sündmustest. Fotode juures võiks olla sündmuse nimetus ja lühike seletav tekst. 🪄 ÕPETAJATE ROLL Õpetajate roll on lastega kultuurisündmustest ja -käikudest rääkida pildimaterjali abi kasutades. Olenevalt lapse valmisolekust teeme seda lapsega üks-ühele vesteldes või rühmakaaslastele esitledes. Viimasena mainitud juhul saab laps võimaluse teistele ise rääkida ja teised harjutada kuulaja rolli (istuda ja kuulata tähelepanelikult, tunnustada kõnelejat plaksutades). 🪄 Plaan on teha kokkuvõte maikuus (või ka jaanuaris) 🪄 KULTUURIPÄEVIK VÕIB SISALDADA NÄITEKS teatri, muuseumi, kontserdi ja kino külastused, tähtpäevade tähistamised (sh riiklikud), sportimine ja hobitegevus, esinemine jm 🪄 Sellest võib jääda kena mälestusvihik perele, mida on tore hiljem vaadata ja meenutada. Projekti lõpus lisame kultuuripäeviku lapse kasvumappi. 🪄 Teostus ja kujundus on vaba.
Mõned soovitused: - A4 formaat - esileht/esikaas: nimetus, lapse lasteaia ja rühma nimi, aastaarvud - sissejuhatusleht (vt näidis)* - fotod, joonistused jm sündmust meenutav materjal (käepaelad, kava vm mälestusese) - sündmuse/külastuse nimetus ja lühike kirjeldus foto ja/või joonistuse juures 🪄 SISSEJUHATUSE NÄIDIS (võib, aga ei pea olema) See on minu kultuuripäevik. Minu nimi on ... (võib olla lapse oma käega nimi kirjutatud) Vanus ... (võib olla lapse poolt kirjutatud number) Päevik sisaldab ...
/Kullerkupu rühma õpetajad/

Näited mõnedest kasvumappidest